Komravolgy.hu | Hírek
Bejelentkezés
Felhasználónév
Jelszó


Regisztráció >>
Naptár
Közösség
Hírek
Közösségi munka

Nógrádi Vízügyi Horgász Egyesület

.                     Elnöksége                     .

 

ÉRTESÍTÉS!

Az egyesület Elnöksége értesíti a tagságot, hogy a Komra-völgyi víztározónál közösségi munkát szervez

2016. május 07-én 08,00-tól 13,00-ig.

Gyülekező a garázsnál                   07,45-ig

Feladat meghatározása,

balesetvédelmi oktatás                  07,45-08,00-ig

A közösségi munkára 40-50 fő egyesületi tag jelentkezését várja az Elnökség.

A munka végzésére a Horgászmesternél, vagy a szolgálatban lévő hivatásos halőrnél kell előzetesen bejelentkezni, akik nyilvántartásba veszik a jelentkezőt és pontosítják vele a szükséges munkaeszközt. A munkára való jelentkezést, csak a meghirdetett létszám beteltéig fogadják el.

Felhívjuk minden jelentkező figyelmét, hogy a munkavégzéshez magával hozott munkaeszköznek biztonságosnak, rendeltetésének megfelelően, használhatónak kell lennie. A munkaeszközhöz előírt, kötelezően használandó védőfelszerelést a jelentkező köteles magával hozni!

A végrehajtandó feladatot a Horgászmester határozza meg a résztvevők részére, az elvégzett munkát is Ő igazolja le. A teljesített közösségi munka, részét képezi az évenkénti kötelezően teljesítendő 2x5 órás munkavégzésnek!

Kérünk minden jelentkezőt, hogy munkavégzés során szigorúan tartsa be a munkavédelmi előírásokat, ügyeljen saját maga és társai testi épségének megóvására, törekedjen a balesetek megelőzésére!

Salgótarján, 2016. április 20-n.

Sporttársi üdvözlettel:

NVHE Elnöksége

2016-04-20
Horgászati tilalom

Nógrádi Vízügyi Horgász Egyesület

.                     Elnöksége                     .

 

 

 

ÉRTESÍTÉS!

 

Az egyesület Elnöksége értesíti a horgászokat, hogy háromnyaras PONTY telepítése miatt, mindkét víztározón HORGÁSZATI TILALMAT rendel el

 

2016. április 11-én 12,00-tól 16-án 05,00-ig!

 

A tilalom ideje alatt, az Elnökség határozatának megfelelően, a harcsa horgászata engedélyezett, a tározók Horgászmestereivel történő egyeztetés alapján, azonban az ahhoz szükséges csalihal fogása nem engedélyezett a tilalom ideje alatt!

 

Az egyesület Elnöksége felhívja a horgásztársak figyelmét, hogy a horgászati tilalmat maradéktalanul tartsák be!

 

Tájékoztatjuk a horgásztársakat, hogy a horgászati tilalom betartását fokozottan ellenőrizteti az Elnökség. A tilalmat megszegőkkel szemben a halőrök fegyelmi eljárást kezdeményeznek!

 

Salgótarján, 2016. április 06-án.

 

NVHE Elnöksége

2016-04-06
Értesítés

Nógrádi Vízügyi Horgász Egyesület

.                    Vezetősége                    .

 

ÉRTESÍTÉS!

Az egyesület Vezetősége értesíti a horgászokat, hogy 2016. március 26-tól engedélyezi a helyi Horgászrendben meghatározott horgászati időn kívül, a harcsa éjszakai horgászatát.

Erre történő jelentkezést, a Komra-völgyi víztározó Horgászmesterénél kell kezdeményezni, a horgász által tervezett időpontot megelőző 4-5 nappal korábban. Ennek elmulasztása esetén a Horgászmester nem engedélyezheti a horgászatot. A jelentkezés alkalmával közölni kell, hogy pontosan mikor kíván(nak) horgászni, a tervezett horgászhely(ek) pontos meghatározásával és azt, hogy egyéni, vagy több tag együttes horgászatát tervezik.

Több tag együttes horgászati igény kérésénélamelynek létszáma 2-5 lehet – a horgászhelyeket úgy kell kiválasztani, hogy a csoport tagjai együtt legyenek a létszámuktól függően maximum egy 100-150 méteres partszakaszon belül.

Azonos horgászhely igénylése esetén, a horgászhelyet az a horgász kapja meg, aki azt korábban kérte és a kéréssel egyidejűleg rendezte a Horgászmesternél annak bejegyzését, valamint befizette az Elnökség által meghatározott harcsa horgászatának díját. Egyesületi területi jeggyel nem rendelkezők, kötelesek napijegyet is váltani a harcsa horgászatának időtartamára.

A víztározón egyidejűleg, csak három csoport éjszakai horgászatát lehet engedélyezni.

Éjszakai harcsa horgászata, csak hivatásos halászati őr folyamatos felügyelete mellett engedélyezhető, akinek személyét a Horgászmester határozza meg!

 Az a horgász, aki kérésére engedélyt kapott éjszakai harcsa horgászatra és azon nem jelent meg, a jövőben ilyen kéréssel nem fordulhat a Horgászmesterhez.

Az éjszakai – horgászati időn túli - harcsa horgászatának ideje alatt,más halfajra horgászni tilos, mivel az jogosulatlan horgászatnak minősül!

Az ívási területek kijelölése esetén, e területen belül is lehet a fentiekben leírtak szerint harcsára horgászni, de e területeken belül a csalihal fogása nem engedélyezett.    

A hivatásos halőr ellenőrzése során azt tapasztalja, hogy a horgász harcsán kívül más halfajra is horgászik, vagy azt tiltott területen belül végzi, akkor fejeztesse be vele a horgászatot ésjogosulatlan horgászatért tegyen fegyelmi feljelentést ellene! E fegyelemsértést elkövető horgász, a továbbiakban ilyen horgászati lehetőségben nem részesülhet!

Az egyesület Vezetősége felhívja a horgászok figyelmét, hogy a fentiekben meghatározottakat maradéktalanul tartsák be.

A harcsa horgászatára vonatkozó részletesebb tájékoztatás, a Horgászmestertől kérhető az alábbi telefon számon: 06-30-985-6927.

Salgótarján, 2016. március 24-én.

 

Sporttársi üdvözlettel:

NVHE Vezetősége

2016-03-31
ÉRTESÍTÉS!

Nógrádi Vízügyi Horgász Egyesület

.                    Elnöksége                     .

 

 

 

ÉRTESÍTÉS!

 

 

 

Tisztelt Horgásztárs!

 

Ezúton értesítjük  egyesületi tagjainkat, hogy 2015. december 31-el a Mihálygergei és Hasznosi víztározókon az Egyesület halgazdálkodási hasznosítási jogosultsága lejárt!

 

A jelenlegi jogszabályok alapján, csak 2016. január 31-ig érvényes állami horgászjegy birtokában lehet a víztározókon horgászni, de őshonos halat nem lehet zsákmányul ejteni!!

 

A későbbiekben  bekövetkező változásról, a tagságot a faliújságra kihelyezett közlemény útján fogjuk értesíteni!!

 

Salgótarján, 2016. január 11-én.

 

 

NVHE Elnöksége

2016-01-11
Versenykiírás
2015-07-29
első oldalelőző1234567következőutolsó oldal