Komravolgy.hu | Hírek
Bejelentkezés
Felhasználónév
Jelszó


Regisztráció >>
Naptár
Közösség
Hírek
Horgászati tilalom

KomraiHasznosi Horgász Egyesület

.                       Elnöksége                      .

 

 

TILALOM!

 

 

 

Az egyesület Elnöksége tájékoztatja a horgászokat, hogy két és három nyaras ponty telepítése okán, a békés halak horgászatára

 

TILALMAT RENDEL EL:

 

2016.10.25-én 10,00-tól  29-én 06,00-ig!

        

A tilalom ideje alatt a pergető horgászmódszer nem engedélyezett. A ragadozó hal horgászatához szükséges kisméretű csalihal fogása spiccbottal megengedett.

        

Felhívjuk a horgászok figyelmét, hogy az elrendelt horgászati tilalmat következetesen tartsák be, mivel a halászati őrök szigorúan ellenőrzik annak betartását. A tilalom megszegőivel szemben a halászati őrök eljárást kezdeményeznek!

 

Salgótarján, 2016. október 17-én.

 

 

Sporttársi üdvözlettel:

 

KHHE Elnöksége

2016-10-17
Értesítés

Nógrádi Vízügyi Horgász Egyesület

.                    Vezetősége                    .

 

 

 

ÉRTESÍTÉS!

 

 

 

Az egyesület Vezetősége értesíti a tagjait, a vendég és napijegyes horgászokat, hogy az őszi feeder kupa horgászverseny okán, korlátozza a horgászatot:

 

2016. szeptember 25-én 06,30-tól 15,00-ig

a műút melletti oldalon

a gátnál lévő tilalmi táblától, a törtfenyő utáni öböl túloldaláig!

 

Kérjük a sporttársakat, hogy az éjszakai horgászatuk alkalmával, az érintett területet a jelzett időpontig szíveskedjenek szabadon hagyni a versenyzők részére.

 

Salgótarján, 2016. szeptember 09-én.

 

Sporttársi üdvözlettel:

NVHE Vezetősége.

2016-09-12
Horgászati tilalom

Nógrádi Vízügyi Horgászegyesület

.                    Vezetősége                 .

 

 

 

TILALOM!

 

 

Az egyesület Vezetősége tájékoztatja a horgászokat, hogy három nyaras ponty telepítése okán, a békés halak horgászatára

 

TILALMAT RENDEL EL:

2016.07.19-én 10,00-tól  22-én 22,00-ig!

        

A tilalom ideje alatt a pergető horgászmódszer nem engedélyezett. A ragadozó hal horgászatához szükséges kisméretű csalihal fogása spiccbottal megengedett.

        

Felhívjuk a horgászok figyelmét, hogy az elrendelt horgászati tilalmat következetesen tartsák be. A tilalom megszegőivel szemben a halászati őrök eljárást kezdeményeznek!

 

Salgótarján, 2016. június 15-én.

Sporttársi üdvözlettel:

NVHE Vezetősége    

2016-07-15
Értesítés

Nógrádi Vízügyi Horgászegyesület

.                   Vezetősége                    .

 

 

ÉRTESÍTÉS!

       

 

Az egyesület Vezetősége értesíti a gyermek horgászokat és kísérőiket, hogy jelen értesítés közzétételét követően, a Komra-völgyi víztározón a gyermek horgászok csak a következő előírások betartásával horgászhatnak:

 

1)    Gyermek horgász a víztározón csak a műút melletti oldalon horgászhat, a gátnál lévő tilalmi táblától, a befolyó előtt lévő szárazbeállóig terjedő partszakaszon.

2)    GYERMEK HORGÁSZ CSAK ÚSZÓS KÉSZSÉGGEL HORGÁSZHAT!

3)    A gyermeket horgászata alkalmával, maximum két nagykorú személy kísérheti el és tartózkodhat vele a víztározó területén. Közülük egy főnek a horgászat ideje alatt mindig jelen kell lennie és folyamatosan felügyeli a gyermek törvényes horgászatát, amelyhez horgászvizsgával rendelkezik, a másik személy, a gyermek horgász nagykorú hozzátartozójacsaládtagja – is lehet.

4)    A horgászat kezdetétől annak befejezéséigkivéve a horgászkészség és tartozékai előkészítését, majd befejezéskor összecsomagolásáta horgászat folyamatába a kísérők nem avatkozhatnak közbe, a horgászkészséget és annak tartozékait nem kezelhetik a gyermek horgász helyett!

 

Az egyesület Vezetősége felhívja az érintettek figyelmét, hogy a fentiekben meghatározottakat következetesen tartsák be.

A fentiekben leírtak, az egyesület hatályos Horgászrendjében foglaltakkal együttesen érvényes!

Ha az egyesület Horgászrendjében és az értesítésben foglaltakat az érintettek nem tartják be, akkor a halászati őr a gyermek horgászatát felügyelő személlyel szemben egyesületi, vagy rendészeti eljárást kezdeményez, a gyermek horgász pedig kitiltásra kerül a víztározó területéről!

 

Salgótarján, 2016. július 14-n.

NVHE Vezetősége 

2016-07-15
Értesítés

Nógrádi Vízügyi Horgászegyesület

.                     Elnöksége                     .

 

  

             ÉRTESÍTÉS!

 

Az egyesület vezetése elemezte a 2015. évi fogási eredmények bejegyzését a fogási naplókba, valamint értékelte a fogási naplók előírás szerinti vezetésének helyességét.

Ezzel egyidejűleg meghallgatta a Horgászmesterek és hivatásos halőrök beszámolóját, az ez évben végrehajtott ellenőrzések tapasztalatairól.

A vezetőség az elemzés, értékelés, valamint a beszámolók alapján megállapította a következőket:

a)     a fogási naplók vezetése terén, jelentős létszámban tapasztalta a szabálytalan bejegyzéseket, a beírt adatok átírását, utólagos javítását, valamint aHorgászrendben meghatározott beírás javításának a figyelmen kívül hagyását;

b)    kirívó tapasztalat, hogy az év végi összesítésben szereplő zsákmány hal mennyiségének a beírása, nem szerepel az év közbeni fogások beírásánál;

c)      az ez évi ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy a zsákmányolt hal beírásakor, a saccolt és nem a ténylegesen mért súly kerül rögzítésre a fogási naplóba, a Horgászrendben előírtakkal ellentétben, így jelentős számú a valótlan adat beírása; Ennek következtében a horgász nagyobb súlyú halat visz el, mint amit beír és ezzel kimeríti a jogosulatlan zsákmányszerzés tényállását, egyben megszegi az éves fogási kvóta Horgászrendi előírását.

A fentiekben leírt hiányosságok megszüntetése érdekében, a vezetőség a következődöntését hozta, a soron következő Küldöttgyűlésig bezárólag:

1)    Felkéri a Horgászmestereket, hogy a hivatásos és társadalmi halőrök eligazítását, felkészítését követően, szerezzen érvényt bármely zsákmányolt hal mért súly alapján történő beírására a fogási naplóba. Ellenőrzésük során kötelesek minden zsákmányul ejtett halat lemérni és meggyőződni az adatok helytálló beírásáról.

2)     Felhívja a horgászok figyelmét, hogy a fogási napló vezetésekor tartsák be az ide vonatkozó előírásokat, a bejegyzések egyértelműek, áttekinthetőek, javítás mentesek és valósak legyenek! A zsákmányul ejtett hal mért súlyát egytizedes pontossággal – pl. 0,6; 1,8; 3,2; - kötelesek beírni minden halfajra vonatkozóan a fogási naplóba.

3)    Utasítja a hivatásos halőröket, hogy annál az egyesületi tagnál, akinél az általa mért és a horgász által beírt súlynál eltérést tapasztal, pótlólagosan írassa be a különbözeti súlyt, egyben tájékoztassa arról, hogy a súlykülönbség kétszeresének mértékével csökkentésre kerül az adott halfajra érvényes éves zsákmányolható mennyisége, melynek tényét vezesse fel a fogási napló ellenőrzési rovatába. A vendég és napijegyes horgász esetében írassa be a mért és a már beírt súly különbözetet és tájékoztassa az érintettet az ismételt szabálytalanság fegyelmi következményéről. Ez az eljárás csak első alkalommal tehető meg bármely horgász esetében, ismételt előfordulása esetén, már köteles a hivatásos halőr fegyelmi feljelentést tenni a Horgászrendet megsértő horgász ellen!

4)     Felkéri az egyesület Titkárát, hogy a soron következő vezetőségi ülésig,  a bekövetkezett jogszabályi módosítások, valamint a vezetőség jelen döntésének értelmében, csak a legszükségesebb mértékben dolgozza ki a Horgászrend módosítását és a Küldöttgyűlés időpontjáig terjessze a vezetéség élé jóváhagyás céljából.

Jelen vezetőségi döntés, az egyesület honlapján történő közzététel és a hirdető táblán való kihelyezés  napjával egyidejűleg lép hatályba!

Felhívjuk a horgászok figyelmét, hogy a fentiekben meghatározottakat maradéktalanul tartsák be.

Salgótarján, 2016. május 20-án.

 

NVHE Vezetősége

2016-05-26
első oldalelőző1234567következőutolsó oldal