Komravolgy.hu | Horgászrend
Bejelentkezés
Felhasználónév
Jelszó


Regisztráció >>
Naptár
Közösség
Horgászrend

Komrai - Hasznosi Horgász Egyesület Horgászrendje.

Érvényes: 2017.02.26-tól visszavonásig.

Az egyesület víztározóin horgászni, csak a horgászatra vonatkozó jogszabályok és előírások, valamint az Országos és a helyi Horgászrend szabályainak betartásával lehet!

 

1.          A Víztározón az horgászhat, aki a jogszabályokban meghatározott horgászatra jogosító horgászokmányokkal rendelkezik, azokat a személyét azonosító fényképes okmánnyal együtt a horgászat ideje alatt magánál tartja, továbbá rendelkezik 1-l db merítőhálóval, haltartóval, mérőeszközökkelhossz és súly - valamint golyóstollal és a halak partra történő emelését követő halvédelmi eszközzel (pontymatrac, pontypaplan, 0,2 cm vastag fólia). A 15 év alatti gyermek horgászok csak felnőtt kísérő felügyelete mellett horgászhatnak a Víztározón. Az egyesület hasznosításában lévő víztározókra rendszeresített gyermek éves területi jeggyel méretkorlátozás alá tartozó békés halat foghatnak, az abban meghatározottak szerint.

2.          A Víztározó területén kempingezni, kutyával tartózkodni, továbbá a tóban fürödni, csónakból, valamint lékről horgászni szigorúanTILOS!Az éjszakai horgászatok során, este 20,00-tól másnap reggel 08,00-ig maximum 2 személyes sátor felállítása engedélyezett úgy, hogy a horgászkészségek és a sátor közötti – terület - vízpart átjárhatóságát nem akadályozhatja.

3.          A fajlagostilalmi időszakokban a horgász egyesület által táblákkal kijelölt ívási területeken minden halfogási tevékenység TILOS és annak megkísérlése – horgászkészséggel történő ott tartózkodás – is jogosulatlan horgászatnak minősül! A völgyzárógát és a befolyó mindkét oldalán, a táblákkal kijelölt területen – minimum 50 méteren belül - egész évben horgászni TILOS!

4.          A horgászhelyek tisztaságáért és bárminemű rendellenességéért (pl.: szemét, vagy több horgászeszköz használata, stb.) az ott horgászó személy felel. A horgászat megkezdése előtt a horgászhely tisztaságát meg kell teremteni, a horgászat során képződő hulladékot a horgász köteles magával elvinni. Szemetes horgászhelyen TILOS a horgászat, csak annak megszüntetése után lehet megkezdeni a horgászatot! Aki szemetes helyen horgászik, vagy a szemetet a horgászat befejezésekor otthagyja, az ellen a halőrnek fegyelmi feljelentést kell tennie, egyidejűleg a területi engedélyét az ügy lezárásáig be kell vonnia! Tüzet rakni csak a következők szerint szabad: a Víztározón az arra kialakított tűzrakó helyeken, - a Juhász-háznál lévő kivételével - az egyesület hivatásos halászati őreitől előzetesen beszerzett írásos engedély alapján lehet! A Juhász-háznál lévő tűzrakó helyre engedélyt az Elnök adhat. A tűzrakó hely rendeltetés szerinti használatáért, valamint azt követően, annak tiszta, rendezett vissza hagyásáért az engedéllyel rendelkező személy a felelős!

5.          A Víztározónál lévő horgászok – és kísérőik – a horgászetika, a jó erkölcs és a jó ízlés általános szabályainak betartásával tartózkodjanak attól, hogy mások horgászatát, nyugalmát és pihenését megzavarják. E vonatkozásban különösen alkalmas mások horgászatának, nyugalmának és pihenésének megzavarására a hangos zenehallgatás, az ittasan való hangoskodás, trágár szavak kiabálása, az elektromos kapásjelző erős hangúhasználata és egyéb indokolatlan zaj okozása.Aki e negatív magatartást elköveti, vagy a vele ott tartózkodó kísérő(k) ugyan ezt cselekszi(k), a halőr felszólítására el kell hagynia a víztározó területét, ugyan akkor a horgásszal szemben kezdeményezni kell a fegyelmi felelősségre vonást!

6.          A Víztározó területén valamennyi horgászmódszer megengedett (úszózás, fenekezés, pergetés, tapogatás), de a csuka és a süllő fajlagos tilalmának időszakában és a pontytelepítését követő tilalmi időben, a pergetés TILOS! Amennyiben a KH Halászati Főfelügyelője a ponty fajlagos tilalmát az egyesület kérésére feloldja, akkor csak a kijelölt ívási területeken tilos a horgászat bármilyen módszere. A víztározó területén egész évben a halradar ésetetőhajó használata TILOS! Az egy időben használható horgászbotok, valamint az azon lévő horgok számát kettő-kettő darabban határozzuk meg. Külön horgász készségnek minősül a spiccbot.

7.          A vendéghorgászok a hét bármely napjára válthatnak napijegyet, kivéve, ha azt a HE Elnöksége általközzé tett értesítésben esetileg, időlegesen korlátozza! Az éjszakai horgászatra külön napijegyet kell váltani. Az éjszakai horgászatra váltott napijegy este 18,00-tól következő nap reggel 06,00-ig érvényes, melynek időtartamában az engedélyezett napi kvóta mennyisége zsákmányolható.

8.          Mindkét víztározó kerítéssel körbe határolt területére, a horgászati idő kezdetét megelőzően 30 perccel korábban lehet csak belépni. A horgászati idő végét követő 30 percen belül az előzőekben leírt területet el kell hagynia a horgásznak.

Horgászati idők:

Január

07-16

Április

05-20

Július

04-22

Október

06-19

Február

07-17

Május

04-22

Augusztus

04-22

November

06-17

Március

06-18

Június

04-22

Szeptember

05-21

December

07-1610. A víztározókon az éves, heti és napi szinten fogható méretkorlátozás alá tartozó halak mennyiségét a következőkben határozzuk meg:

    Éves szinten zsákmányolható hal mennyisége:

 

Saját felnőtt jeggyel rendelkező

Ifi, kedvezményezett és nyugdíjas jeggyel rendelkező

Ponty

70kg

35kg

Ragadozók

20db, de ebből süllő csak 15 db lehet

10 db, de ebből süllő csak 7 db lehet

Amurból

10 db

5db

Heti szinten zsákmányolható hal mennyisége:

 

Saját felnőtt jeggyel rendelkező

Ifi, kedvezményezett és nyugdíjas jeggyel rendelkező

Méretkorlátozás alá eső nemes halak:

6db melyből maximum

3db lehet ragadozó

4db melyből maximum

2db lehet ragadozó

Napi szinten zsákmányolható hal mennyisége:

 

Saját felnőtt jeggyel rendelkező

Ifi, kedvezményezett és nyugdíjas jeggyel rendelkező

Vendég napijegyes felnőtt

Vendég napijegyes Ifi

Méretkorlátozás alá eső nemes halak:

3db
(Melyből 2 lehet ragadozó)

2db
(Melyből 1 lehet ragadozó fajú)

2db

1db

11. A felnőtt egyesületi tag éves szinten a pontyból maximum 70 kg-t és 10 darab amurt zsákmányolhat, az IFI, a nyugdíjas és a kedvezményezett ennek a felét. Alkalmanként egyéb őshonos (dévérkeszeg) halból 2 (kettő) kg-ot és idegenhonos halfajokból 2 (kettő) kg fogható. Aki az egyéb halból, vagy a méretkorlátozás alá eső nemes halból – legyen az békés vagy ragadozó hal - az engedélyezett napi mennyiséget zsákmányul ejtette, arra a továbbiakbannem horgászhat! Horogra kívülről akadt halat megtartani, illetve a kifogott halat a korábban kifogottal kicserélni TILOS! A zsákmányul ejtet hal mért súlyát – egytizedes pontossággal – a horgászat folytatását megelőzően, a fogási naplóba be kell írni, az abban meghatározottak szerint! A Fogási naplóba történt beírásokon, csak a hivatásos halászati őr eszközölhet  javítást, melynek megtörténtét aláírásával kell igazolnia! Ettől eltérő bárminemű javítás, bejegyzés átírása, olvashatatlan firkálás, valamint az éves fogási kvóta túllépése, fegyelmi eljárást von maga után! A víztározón horgászhelyet előre lefoglalni nem lehet, azok elfoglalása érkezési sorrendben történik!  

 Vendég horgászként, illetve a HENOSZ által kiadott „Megyei területi horgászengedély”-el és ehhez tartozó érvényes „Tisztségviselői Igazolvány”-al rendelkező horgászok, a horgászat megkezdése előtt, a garázsnál elhelyezet „Beíró füzet”-ben kötelesek magukat regisztrálni, annak befejezésekor a fogási eredményt beírni! Regisztrálás elmulasztása esetén, a halőr felszólítására a horgászatot be kell fejezni, a tározó területét el kell hagyni! 

12.  A csuka kifogható legkisebb mérete 50 cm. A megfogott méreten aluli ragadozó halat - a zsinór elvágásával egyidejűleg - vissza kell helyezni az élő környezetébe. A tóban lévő nagyméretű ivarérett pontyok védelme érdekében, a kifogott 55 cm hosszúságú vagy azt meghaladó egyedeket vissza kell helyezni az élő környezetükbe, vagyis nem vihetőek el! A kifogott zsákmányt a horgászat befejezéséig a horgászhelyről elvinni, vagy más személlyel elszállítatni TILOS!

13. Éjszakai horgászat kezdetének idejét és helyét a vezetőség határozza meg évente. A háziversenytől szeptember hónap utolsó szombatjáig, váltott hétvégeken, szombatról vasárnapra virradóra engedélyezett mindkét víztározón. Napkelte előtt, napnyugta után, valamintéjszakai horgászat ideje alatt napnyugtától-napkeltéig – az Országos Meteorológiai Szolgálat által közzé tett idővel megegyezően - a horgászhelyeket folyamatosan, jól láthatóan ki kell világítani. A horgászhely kivilágításának hiánya, vagy folyamatosságának megszűnése esetén a horgászatot be kell fejezni, az tovább nem folytatható!

14.  Nagy figyelmet kell fordítani a Víztározó vizének és környezetének tisztaságára és élővilágára, kiemelten a horgászat során a vízbe bejuttatott csali anyag minőségére és mennyiségére.

15. A hivatásos halőr feladata ellátása során, közfeladatot ellátó személynek minősül! A horgász köteles a hivatásos és társadalmi halőr felszólítására a személyét azonosító fényképes igazolványát, az egységes horgászokmányát, a fogási naplóját és a zsákmányolt halakat bemutatni. Szabálytalanság észlelése esetén a halőr a víztározó területén belül köteles intézkedni! A halőr, illetve a társadalmi halőr, a víztározó területén jogosult a horgászok, illetve az őket szállítók gépjárműveinek megállítására, azok átvizsgálására az ellenőrző tevékenysége során! Annak megtagadása vagy akadályozása, az ellenőrzés alá vont horgász – horgászok - elleni fegyelmi eljárás megindítását vonja maga után!

 Azon egyesületi taggal, akit a halászati őr az előírások megszegéséért feljelent, hagyassa abba a horgászatot, a feljelentés elkészültével egyidejűleg vonja be a területi engedélyét és kötelezze őt a víztározó területének elhagyására. Az okmányokat adja át az egyesület Elnökének további intézkedés végett. Az okmány a FB jogerős határozatának meghozataláig kerül bevonásra. Nevezett horgász ezen időtartamban nem látogathatja az egyesület víztározóit, rendezvényeit! Napijegyes vagy vendéghorgász feljelentése esetén szólítsa fel az érintettet a horgászat azonnali befejezésére, majd a feljelentés elkészültét követően, kötelezze őt a víztározó területének elhagyására.

16. A Küldöttgyűlés felhatalmazza az egyesület Elnökségét, hogy jogszabályi és havária helyzetesetében, évközben módosítást eszközöljön a horgászrenden a soron következő Küldöttgyűlésig.

17. A spiccbottal történő csalihal fogás és a nagyméretű ragadozó hal kivételével, minden megakasztott halat meg kell meríteni a merítőhálóval és csak azt követően lehet a vízből kiemelni!

18. A Komra-völgyi víztározó területére a műúton engedélyezett a behajtás gépjárművel, a horgászfelszerelés ki és bepakolásának időtartamára, de a víztározó egyéb területére csak az ÉRV Zrt engedélyével lehet behajtani.  A víztározó területén gépjárművel parkolni, csak a kialakított és kijelölt parkolókban lehet. Gépjárművel a víztározó völgyzárógátjára felhajtani, azon áthajtani tilos!Azon egyesületi tag, aki a völgyzárógátra felhajt, vagy azon áthajt, az éves területi jegyüket a FB három hónap időtartamra bevonja. Ezen szabálytalanságot elkövető napijegyes, ill. vendég horgászt a hivatásos halőrök feljelentenek.

19. A horgász jogi és anyagi felelősséggel tartozik az általa másnak okozott szándékos károkozásért, valamint az egyesület irányába anyagi felelősséggel tartozik a szándékos vagy gondatlan károkozásért! A Komrai - Hasznosi Horgász Egyesület, mint jogi személy, az általa kezelt víztározók területén bekövetkezett balesetért és kárért felelősséget nem vállal!

20.  Jelen horgászrend és a vonatkozó jogszabályok megismerése, betartása minden horgász kötelessége. A horgászrend megszegőivel szemben az egyesület Elnöksége a Fegyelmi Szabályzat előírásaiban foglaltak alapján fegyelmi eljárást kezdeményez.

Jelen Horgászrendet a Küldöttgyűlés 2017. február 26-n fogadta el!

 A KHHE Elnöksége.

enlightenedA horgászrend letölthető az alábbi linken: PDF formában : LETÖLTÉSenlightened